Over mij

Er was eens….

Het was voor mijn ouders vroeger nooit moeilijk wat ze me moesten geven voor Sinterklaas: auto’s en auto’s en nog eens auto’s.
Ik wilde maar 1 ding later worden en dat was automonteur.

En ze hadden gelijk. Eerst werd ik tweede monteur, later eerste monteur en heb ik mijn apk gehaald. (Nou was ik veel liever aan het sleutelen aan mijn auto, die ik al ver voor mijn rijbewijs aan het opknappen was, verlagen, andere wielen etc etc, maar ja studeren hoort er ook bij). In de avonduren en op zaterdag ben ik begonnen met het sleutelen aan auto’s, was dan van boven tot onder zwart van het smeer, maar kwam thuis met een glimlach op mijn gezicht.

Toen ik van school kwam ben ik als eerste echte baan gaan werken bij een bandenservice bedrijf. Daarna heb ik 5,5 jaar gewerkt bij een Volkswagen/Audi dealer als monteur en heb heel veel geleerd!

Vervolgens kreeg ik de kans om bij de Porsche importeur van Nederland te gaan werken als monteur. Daar heb ik ook 5,5 jaar gewerkt, erg veel geleerd en meegemaakt met dit mooie en zeker speciale merk en onze klanten.

In al die jaren bleef ik auto’s kopen en ze apart, netjes en goed maken zonder rammeltjes etc. en verkocht ze dan weer om aan een nieuw project te beginnen. Als mensen mijn auto’s zagen rijden, keken ze even om, want ze waren net even anders dan de meesten van dat type auto. (Zie mijn projecten)

Toen kwam er iets op mijn pad wat al zeker 3 jaar door mijn hoofd ging.

Ik kreeg te horen dat er een erg mooi pand vrij kwam op een mooie lokatie in Lunteren, Kauwenhoven 9. Ik ging nadenken, rekenen en nog eens nadenken of het misschien mogelijk was een zaak voor mijzelf te beginnen.

Ik heb mijn baan bij de Porsche importeur opgezegd, de stap gezet om voor mezelf te beginnen en mijn droom waar gemaakt om het stylen van auto’s nu ook voor mede autofanaten te gaan doen. Kijk ook eens bij alle projecten en diensten bovenaan de site.

Graag tot ziens bij Sjaaks Autoservice!
Vriendelijke groet, Sjaak

Ook ben ik natuurlijk te vinden op facebook. klik voor mijn pagina op het logo

facebook-vind_lnk200

Klikt u op het you tube logo hieronder. daar treft u een fimpje met een rondleiding door mijn bedrijf

image-youtube125

 U kunt natuurlijk ook gewoon pinnen hier 

privacy verklaring
sjaak’s autoservice  gevestigd aan kauwenhoven 9  6741 pw, lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sjaaksautoservice.nl
kauwenhoven 9
6741 pw  lunteren
info@sjaaksautoservice.nl
+31 [0 ] 318484229

Persoonsgegevens die wij verwerken

sjaak’s autoservice  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sjaaksautoservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

sjaak’s autoservice  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– sjaak’s autoservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

sjaak’s autoservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van sjaak’s autoservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

sjaak’s autoservice  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jou gegevens worden na 2 jaar  verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

sjaak’s autoservice deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. sjaak’s autoservice  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt sjaak’s autoservice  jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

sjaak’s autoservice deelt jou gegevens als het nodig is met derden voor:  online verzendservice voor het versturen van de pakketten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

sjaak’s autoservice  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door sjaak’s autoservice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sjaaksautoservice.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

sjaak’s autoservice  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

sjaak’s autoservice  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sjaaksautoservice.nl